มหาวิทยาลัย

รัฐบาลขอให้ทุกๆ มหาวิทยาลัย เลื่อนพิธีการรับปริญญาไม่มีกำหนด

รัฐบาลขอให้ทุกๆ มหาวิทยาลัย เลื่อนพิธีการรับปริญญาไม่มีกำหนด  ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ออกมาทำการประกาศ เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด-19 ฉบับที่ 4 : การพิจารณาเลื่อนพิธีประสายปริญญาบัตร โดยมีเนื้อหาสำคัญดังนี้

ตามที่สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างและยืดเยื้อยาวนาน เพื่อเตรียมพร้อมกับการรับมือสถานการณ์ สามารถปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ลด และบรรเทาผลของการแพร่ระบาด ลดความกลัวของคนภายในสังคมและสร้างความเชื่อมั่น โดยอาศัยความร่วมมือจากพันธมิตรทุกภาคส่วน กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)

ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญทั้งด้านการอุดมศึกษา (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน) และด้านการวิจัยและนวัตกรรม จึงได้ดำเนินการและกำหนดมาตรการเพื่อรองรับสถานการณ์ของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และนำร่องดำเนินการ

ในการนี้เพื่อเป็นการดูแล นิสิต นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาทุกๆคน  รวมทั้งเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ที่อาจจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 63 ในเรื่องมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต กระทรวง อว. จึงได้ขอความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษาทุกๆแห่งพิจารณาเลื่อนพิธีประสาทปริญญาบัตรออกไปก่อน ตั้งวันนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง จึงประกาศมาเพื่อพิจารณาปฏิบัติต่อไป

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *